top of page

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS

Käytettävyystestaus ja raportointi

ROOLINI

Hankintavertailu

PROJEKTITYYPPI

Hyvinvointialue

ASIAKAS

ESITTELY

Adusso Oy sai tehtäväkseen arvioida sosiaalihuoltojärjestelmien käytettävyyttä hankintavertailua varten.

Tässä sosiaalihuollon hankintaprosessissa Saga Sosiaalihuolto (Mediconsult) sijoittui ensimmäiseksi painotetun laatupistevertailun perusteella. Hankinta koski sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Hankintayksikön tavoitteena oli hankkia sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, joka tukee sosiaalihuoltopalvelujen ja toimintojen kehittämistä niillä hyvinvointialueilla, joilla organisaatio toimii, ja joka täyttää kansalliset vaatimukset. Tarjousten valintakriteerinä oli kokonaiskustannustehokkuus parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Hankinnan vertailuhinta ilman arvonlisäveroa oli 3.565.488 €.

TULOKSET

Yhteenvetona kattava arviointiprosessi, johon osallistui ammattilaiskäyttäjiä ja käytettävyysasiantuntijoita, tarjosi kokonaisvaltaisen näkemyksen järjestelmän suorituskyvystä. Arvioinnin tuloksia käytettiin hankintapäätöksen tukena, varmistaen, että valittu järjestelmä olisi tehokas, sujuva ja virheetön sosiaalihuollon ammattilaisille ja heidän palvelemilleen ihmisille.

03

Arvioinnin tulosten perusteella pystyimme laatimaan kattavan raportin eri järjestelmien käytettävyydestä, joita harkittiin hankittavaksi. Raportti sisälsi näkemyksiä ja suosituksia, joita käytettiin hankintapäätöksen tukena. Erityisesti raportissa korostettiin alueita, joissa eri järjestelmät suoriutuivat hyvin, sekä alueita, joilla parannuksia voitaisiin tehdä. Tämä tieto oli kriittistä hankintatiimin auttamisessa tekemään perustellun päätöksen, joka lopulta hyödyttäisi sosiaalihuollon ammattilaisia ja heidän palvelemiaan ihmisiä.

02

Jotta varmistettaisiin kattava arviointi, rakensimme käytettävyyslaboratorion ja suoritimme testejä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Testit suoritettiin siten, että kerrallaan oli kaksi testihenkilöä, ja kolmen päivän aikana testattiin kolme paria päivässä. Arviointiprosessi tallennettiin sisältäen näytön tallennuksia, näppäimistön ja hiiren klikkauksia sekä keskusteluja. Arviointia varten teimme muistiinpanoja testitehtävien etenemisestä ja mahdollisista virheistä lokiin. Arviointikriteereinä olivat tehokkuus, virheettömyys ja suorituskyky. Tehokkuus mitattiin sen perusteella, kuinka monta tehtävää suoritettiin onnistuneesti annetun aikarajan puitteissa. Virheettömyys mitattiin sen perusteella, kuinka monta virhettä testihenkilöt tekivät tehtäviä suorittaessaan. Suorituskyky mitattiin sen perusteella, kuinka monta vaihetta tehtävän suorittaminen vaati.

01

Ammattilaiskäyttäjät ovat alansa asiantuntijoita ja voivat antaa arvokasta palautetta kokemuksensa ja asiantuntemuksensa perusteella sosiaalihuoltojärjestelmien parissa. He antavat palautetta järjestelmistä käytännön näkökulmasta, kuten niiden hyödyllisyydestä todellisessa ympäristössä, siitä, miten hyvin ne tukevat heidän työprosessejaan ja kuinka helppoja ne ovat navigoida. Lisäksi he voivat antaa palautetta siitä, miten hyvin järjestelmä vastaa heidän tarpeitaan ja kuinka hyvin se integroituu olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin.

Olen avoin uusille projekteille ja yhteistyömahdollisuuksille. Jos sinulla on luova idea, tarvitset apua projektin suunnittelussa tai kaipaat konsultointia, ota rohkeasti yhteyttä. Lähetä viesti alla tai varaa tapaaminen, ja keskustellaan, kuinka voimme luoda yhdessä jotain upeaa!

bottom of page